skype facebook
Начало      За нас     Документи     Резервация     Контакти  
Относно почивки в Турция Сезон 2020 - Новини
Относно почивки в Турция Сезон 2020
22.07.2020 г.
Уважаеми туристи,

Следим постоянно динамичната обстановка във връзка с възможностите за пътуване и почивка в съседна Турция. 20 дни преди датата на отпътуване наш служител се свързва с всеки, който има резервация, за уточняване на нейния статус и разясняване на обстоятелствата около пътуванията и почивките в южната ни съседка.
Към днешна дата, 22.07.2020 г., приемаме, че всяка програма, която е извън определените срокове на действие на Извънредно положение, Извънредно епидемиологично положение или форсмажорно обстоятелство, може да бъде осъществена, което означава, че не попада в опциите за презаверяване за Сезон 2021 или за издаване на ваучер. При тези обстоятелства отказът от резервация на клиент по негово желание, ще се тълкува по Общите условия на договора, който е сключил.
В случай, че за датите през август, септември и октомври настъпят непреодолими обстоятелства, възпрепятстващи осъществяването на почивката, ще бъдат приложени вариантите: Сезон 2021, ваучер или връщане на капаро, което според Закона за действията и мерките по време на извънредното положение ще стане в срок до 12 месеца.

Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и за преодоляване на последиците:
Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) Туроператор, който трябва да възстанови заплатена сума от пътуващ за туристическо пътуване, когато е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. Ако пътуващият не приеме ваучера и при липса на друго споразумение за туристически пакет - заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът възстановява до 12 месеца, считано от датата на отмяната на извънредното положение, всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име.